πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου

Οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αφορούν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: 

1. Βιώσιμη / πράσινη ανάπτυξη 

2. Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 

3. Σχέδιο ανάκαμψης και Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο/Next Generation EU 

4. Ισότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων 

5. Μετανάστευση 

6. Κράτος Δικαίου / Ανθρώπινα δικαιώματα 

7. Ψηφιακός μετασχηματισμός / Τεχνητή νοημοσύνη 

Το περιβάλλον στην ευρωπαϊκή ένωση.

Η ρύπανση είναι ένα πρόβλημα που δεν σταματά στα Ελληνικά σύνορα,
ούτε στα σύνορα της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, ένα μέρος των Κάτω Χωρών βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Ο πλανήτης θερμαίνεται και οι πάγοι στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο λιώνουν, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Το εύρος των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου είναι ακόμα υπό συζήτηση και έρευνα, όμως είναι βέβαιο ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος οι κλιματικές αλλαγές επιφέρουν σοβαρότατες επιπτώσεις για τη γεωργία, τον τουρισμό και τη ζωή του ανθρώπου.
Καμιά χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τόσο σοβαρά περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα αφού πρόκειται για προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας. Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, η Κύπρος και άλλες μικρές χώρες μπορούν να επηρεάσουν και να συνεργαστούν καλύτερα με άλλα μεγάλα κράτη όπως, για παράδειγμα, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή οργανισμούς, ώστε να βελτιωθεί η περιβαλλοντική πολιτική και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ είναι από τα αυστηρότερα του κόσμου. Δίνουν μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με λογικό τρόπο και να συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (για να φροντίσει να μην εκλείψουν τα είδη φυτών και ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση).
Υπάρχουν, για παράδειγμα, συμφωνίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έως το 2020, οι εκπομπές πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Υπάρχουν όμως και νόμοι σχετικά με την ηχορύπανση και την ποιότητα του νερού όπου
κολυμπάμε, δηλαδή νόμοι για πράγματα που μας επηρεάζουν άμεσα. Η ΕΕ, μέσω διαφόρων
προγραμμάτων, βοηθά τα Κράτη Μέλη να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία

 • Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία έχει ως στόχο να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά μετασχηματισμού προς μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, που θα διαθέτει σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία.

 • Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την υγεία του πλανήτη. Οι σημερινές κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως με φιλόδοξες λύσεις.

 • Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται ένας μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας ο οποίος θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικός, δίκαιος και κοινωνικά ισορροπημένος. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζονται πρωτοβουλίες πολιτικής με σκοπό να επιτύχει η ΕΕ τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Το Συμβούλιο συζητά νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μετά την υποβολή σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή


επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καλαιτζάκης 

Χάρης Μακράκης

Πώς διαχειρίζεται η ΕΕ τα μεταναστευτικά ρεύματα;

Η ΕΕ έχει θεσπίσει διάφορους κανόνες και πλαίσια για να διαχειρίζεται τα νόμιμα μεταναστευτικά ρεύματα όσον αφορά:

 • τους αιτούντες άσυλο

 • τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης

 • τους σπουδαστές και τους ερευνητές

 • τους εποχιακούς εργαζομένους

 • την οικογενειακή επανένωση

Όσον αφορά τα λοιπά μεταναστευτικά ρεύματα, η ΕΕ έχει εγκρίνει:

 • κοινούς κανόνες για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου

 • συμφωνίες επανεισδοχής για την επιστροφή παράνομων μεταναστών

Επανεγκατάσταση

Η επανεγκατάσταση επιτρέπει σε πρόσφυγες που χρειάζονται προστασία για να εισέλθουν με νόμιμο και ασφαλή τρόπο στην ΕΕ χωρίς να χρειαστεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους κάνοντας επικίνδυνα ταξίδια.

Από το 2015, χάρη σε δύο επιτυχημένα προγράμματα επανεγκατάστασης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, περισσότεροι από 70.000 από τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας, βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

 • 19 452 άνθρωποι επανεγκαταστάθηκαν στην ΕΕ στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος επανεγκατάστασης του 2015

 • σχεδόν 44 000 άνθρωποι επανεγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος επανεγκατάστασης του 2017 ενώ τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους και το 2020 και το 2021

Τα δύο προγράμματα κάλυψαν το 86 % των συνολικών δεσμεύσεων επανεγκατάστασης. Επιπλέον, από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2020, πάνω από 27 000 άνθρωποι έχουν επανεγκατασταθεί στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016.

Στο 9ο φόρουμ επανεγκατάστασης του Ιουλίου του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να υποβάλουν δεσμεύσεις επανεγκατάστασης για το 2020, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες επανεγκατάστασης θα συνεχιστούν έως ότου υπάρξει σταθερό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν σχεδόν 29 500 δεσμεύσεις.

Ωστόσο, η έξαρση του κορωνοϊού έχει οδηγήσει σε σοβαρή διαταραχή των επιχειρήσεων επανεγκατάστασης και το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα μετατράπηκε σε διετές πρόγραμμα, που καλύπτει την περίοδο 2020-2021.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των προσπαθειών επανεγκατάστασης της ΕΕ, θα πρέπει να εξεταστούν νέα προγράμματα επανεγκατάστασης από το 2022 και μετά, λαμβανομένων υπόψη των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στο ταμείο ασύλου και μετανάστευσης για την περίοδο 2021-2027 για τη στήριξη των δεσμεύσεων των κρατών μελών.

Τον Ιούλιο του 2016 η Επιτροπή πρότεινε να θεσπιστεί μόνιμο πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση. Αυτό το νέο πλαίσιο προέβλεπε ενοποιημένη διαδικασία και κοινά κριτήρια για ολόκληρη την ΕΕ και θα αντικαθιστούσε τα ad-hoc προγράμματα επανεγκατάστασης.


Εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία για τη μπλε κάρτα. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι αντικαθιστούν τους υφιστάμενους, εναρμονίζουν περαιτέρω τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες και αυξάνουν την ελκυστικότητα της μπλε κάρτας της ΕΕ.

Το ενωσιακό αυτό σύστημα εισδοχής επιδιώκει την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, ιδιαίτερα σε τομείς όπου υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων, ιδίως μέσω:


της θέσπισης πιο συμπεριληπτικών κριτηρίων εισδοχής

της διευκόλυνσης της κινητικότητας εντός της ΕΕ

της διευκόλυνσης της οικογενειακής επανένωσης

της απλούστευσης των διαδικασιών για τους αναγνωρισμένους εργοδότες

της παροχής ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να διατηρούν εθνικά συστήματα για εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης παράλληλα με το σύστημα της μπλε κάρτας της ΕΕ. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες θα εισάγουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ και οι οικογένειές τους δεν θα μειονεκτούν σε σύγκριση με τους κατόχους εθνικών αδειών.


Η οδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2009. Η Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση των κανόνων το 2016.


Εποχιακοί εργαζόμενοι

Αντιμέτωπη με ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η ενωσιακή οικονομία βασίζεται στον μεγάλο αριθμό εποχιακών εργαζομένων από χώρες εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Το 2014 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξέδωσαν οδηγία για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Η οδηγία περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να εισέρχονται και να διαμένουν στην ΕΕ ως εποχιακοί εργαζόμενοι.


Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν στα ακόλουθα:

εναρμόνιση και απλούστευση των κανόνων εισδοχής που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη

προστασία των προερχόμενων από τρίτες χώρες εποχιακών εργαζομένων από την εκμετάλλευση και τις κακές συνθήκες εργασίας

αντιμετώπιση του προβλήματος των εποχιακών εργαζομένων που έρχονται από τρίτες χώρες και παραμένουν παράτυπα στην ΕΕ


Οικογενειακή επανένωση

Η οικογενειακή επανένωση επιτρέπει σε όσους διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ να φέρνουν κοντά τους την οικογένειά τους. Βοηθά έτσι τους υπηκόους τρίτων χωρών να ενταχθούν καλύτερα στην κοινωνία.

Οι κανόνες της ΕΕ για την οικογενειακή επανένωση ορίζονται στην οδηγία σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Η οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης στην ΕΕ (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία).


Λοιπά μεταναστευτικά ρεύματα

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

Το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ) ορίζει κοινούς ελάχιστους κανόνες για τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο. Στην πράξη, οι αιτούντες άσυλο δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και τα ποσοστά αναγνώρισης διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών.


Για τον λόγο αυτόν, πολλοί αιτούντες άσυλο μετακινούνται στο εσωτερικό της ΕΕ αναζητώντας την καλύτερη χώρα για να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «άγρα ασύλου» ή «asylum shopping» στα αγγλικά.


Η μεταναστευτική κρίση έχει επιδεινώσει το φαινόμενο και έχει αναδείξει την ανάγκη να εναρμονιστούν καλύτερα οι διαδικασίες και οι κανόνες για το άσυλο.


Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος τις νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, καθώς και πέντε νέες νομοθετικές προτάσεις του Σεπτεμβρίου του 2020 ως μέρος του νέου συμφώνου της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο.


Πηγές

1.https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-migration-policy/managing-migration-flows/


Την εργασία επιμελήθηκαν οι μαθητές της Β΄Λυκείου

Βιτσαξάκης Μιχάλης

Σταματάκης Δημήτρης


Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε